מה זה אגי-במבם?

אֲגִ'י בַּמְבָּם

#נחשון בן שמעון הגירגשי

1. שאתה הולך לשירותים בבוקר והפיפי מתפצל לשתיים

שימושים

- "דודו מצטער כפרע, קמתי בבוקר היה לי אג׳י במבם כל הריצפה שתן"


תנאי שימוש
צור קשר