מה זה אנסביך?

אַנֵּסְבִּיךְ

#Eran_cohen_

1. כשחבר אוכל תסביך מיותר אז אתה מנסה להבין בשביל לבטל לו אותו

שימושים

- "ואי אחי אכלתי תסביך עליה אתמול" "מה התסביך אחי אני אנסביך לך אותו"


תנאי שימוש
צור קשר