מה זה אפקט-החלווה?

אֵפֶקְט הַחַלְוָוה

1.תופעה בצבא בה חייל יאבחן בחורה ממוצעת כאטרקטיבית, מפאת מחסור במכשירות בסביבתו. מצב זה נמשל לחטיף החלווה, אשר בעולם מתוקן כשיש מבחר של מתוקים החלווה כנראה לא תיאכל, אך אם זהו הממתק היחיד הנגיש וקיים הצורך בסוכר, אין מנוס מלאכול אותו.

תנאי שימוש
צור קשר