מה זה אריאל-שרון?

אָריִאל שרון

#שגיא יחיאל

1. סטלה אריאל שרון. מתבטאת בעישון בכמות גבוהה וכתוצאה מכך המעשן חווה קומה לפרק זמן

שימושים

- "תגיד מה יש לעידן? עזוב עישן יותר מידי הוא בסטלת אריאל שרון"


תנאי שימוש
צור קשר