מה זה בזבוז-תקן?

בזבוז תקן

#עמית גושטוזה טל

1. כאשר חייל יוצא לתגלית, ואינו מצליח לשכב עם אמריקאית, יחשב כבזבוז תקן. נקרא כך על שם בזבוז תקן בצבא, כאשר חייל יוצא לקורס ואינו מסיים את הקורס/ מודח מהקורס אז הוא "בזבז" את התקן שהוקצה ליחידה שלו בקורס.

שימושים

- "שמעת שגיא לא הביא אף אחת בתגלית?"

- "מה?? אני לא מאמין שנתנו לו לצאת במקומי. איזה בזבוז תקן"


תנאי שימוש
צור קשר