מה זה ג-וינטיוכוס?

ג׳וֹיִנטיִוֹכוּס

#Guymizrachin@ @ofekash

1. ג׳וינטיוכוס (על משקל אנטיוכוס המלך היווני.) כאשר מגלגל הגוינט יוצר תפלצת היוצאת דופן בגודלה ובחוזקה ממש כמו גזרות השמד אשר הטיל אנטיוכוס על היהודים מה שהוביל למרד החשמונאים.

שימושים

- "״יניר חאלס עם הגוינטיוכוסים האלה זה יגמר במרד, הרגת אותנו."


תנאי שימוש
צור קשר