מה זה חזפלאש?

חַזְפלֵאשְׁ

#גיל שטורם

1. ״חזפלאש״ מלשון חזלש את הפלאש. נאמר לאחר גלגול באיזור חשוך, כאשר חבר מאיר עם פלאש ומתבקש להפסיק/ לחלופין- כאשר חבר מסנוור אותך עם פלאש לפרצוף.

שימושים

- "״נדב חזפלאש! יא גנוב אתה שם לי תפנס בפנים"


תנאי שימוש
צור קשר