מה זה חיבוק-דוב?

חיבוק דוב

#מר שאכטה

1. 1. החיבוק שאתה מחבק את הכרית לאחר סטלה דקדושא כדי להשתיק את פעימות הלב, בדומה לחיבוק דוב גריזלי פראי.

שימושים

- "מה יש לפיליפ תופס תכרית כאילו אונס אותה, עזוב אותו הוא מסטול מת הוא במצב חיבוק דוב"


תנאי שימוש
צור קשר