מה זה חראפיניו?

חָרָאפיניו

1. צואה שלאחר מזון חריף ביותר

שימושים

- "שמואל מה קרה כמה זמן אפשר לחכות לך? אין שאחי תקף אותי חראפיניו שעה הייתי בשירותים"


תנאי שימוש
צור קשר