מה זה חשמליזציה?

חשמליזציה

1. תגובה חיובית.

שימושים

- "ארגנתי ליטר בלוגה לישיבה בערב"

- "חשמליזציה אחשיליי"


2. מתאר מצב של סטלה ניכרת.

שימושים

- "שמע עישנו כבר 4 ג'וינטים היום,אני בחשמליזציה"


תנאי שימוש
צור קשר