מה זה ידיד-אסטרואיד?

יָדִיד אַסְטֵרוֹאִיד

1. ידיד אסטרואיד ידיד שנשאר איתך בקשר אפלטוני במעגל הקרוב ועושה סיבובים באטמוספירה סביבך בתקווה להצליח לפגוע יום אחד.

שימושים

- "״לא אחותי, הוא ידיד שלי בחיים לא יהיה בינינו משהו. הסכמנו שזה אפלטוני״ ״כן כפרה הוא ידיד אסטרואיד רק מחכה שתתני לו סיכוי״"


#שי נדורז

2. כמו שאסטרואיד מסתובב סביב כדור הארץ במשך שנים ומחכה לפגוע יום אחד, כך הידיד כביכול גיי מתנהג

שימושים


תנאי שימוש
צור קשר