מה זה יורק-עובדות?

יורק עובדות

1. נאמר על אדם שכל מה שהוא מוציא מהפה, תואם את ההיגיון במצב נתון. ההפך מלשלשל מהפה.

שימושים


תנאי שימוש
צור קשר