מה זה כבד-פצוץ?

כָּבֵד פׇצוּץ

#Plosioded

1. כשאחד החברים עישן יותר מדי והוא לא יכול לקום אז עכשיו הוא גם כבד וגם פצוץ

שימושים

- "״בואנה תראה את אריאל באמאשלי איזה כבד פצוץ כמה עישנת אריאל בחייאת אריאל?״"


תנאי שימוש
צור קשר