מה זה כוסרבאק?

כוּסְרָבָאק

#Razi

1. פתח הנוצר במכנסי ב' צבאים באיזור החלציים תוך כדי עבודה קשה

שימושים

- "אחי איזה תרגיל קשה היה אתמול"

- "כן אחי כל המכנס שלי נקרע, כוסראבק"


תנאי שימוש
צור קשר