מה זה לוק-שיתוק?

לוּק שיתוּק

#עמרי גל

1. לוּק הורס, עלול לגרום לצופה בו לשיתוק מרוב יופי. לרוב יתועד בסטורי ויזכה לתגובות הולמות.

שימושים

- "טלי: ״מיכל, איך הלוק?״"

- "מיכל: ״אמאל׳ה, לוק שיתוק!״"


תנאי שימוש
צור קשר