מה זה לשלשל-מהפה?

לשלשל מהפה

#עמית גושטוזה טל

1. כאשר אדם מדבר שטויות ברמה מוגזמת נאמר שהוא משלשל מהפה, כלומר מה שהוא אומר מושווה לשלשול.

שימושים

- "טעות נפוצה זה לחשוב שאתה הזרע שניצח בתחרות, אתה גם 50 אחוז הביצית שהזרע הגיע אליה"

- "את משלשלת מהפה כבר כל הערב אבל זה השיא"


תנאי שימוש
צור קשר