מה זה מדשדש-באופליין?

מדשדש באופליין

#2t_politi

1. נאמר על אדם שנמצא ביחד איתך, אך אינו קשוב ומודע למה שקורה.

שימושים

- "טוב כולם רוצים פיצה אז? יוסי מה איתך?"

- "מה?"

- "אתה רוצה פיצה?"

- "מזמינים?"

- "אחי תפסיק לדשדש באופליין ותחליט החלטה רצינית לגבי עתיד האכילה פה"


תנאי שימוש
צור קשר