מה זה מועקקי?

מוּעָקָקיִ

#פינקר המאנייק

1. מוקה כבדה טבלתי מוסברת שיכולה להשתחרר רק על ידי חרבון מסיבי

שימושים

- "ה זה אלירן לאן אתה הולך?" "אני הולך מוריד מועקקי רצינית, עשר דקות חוזר לך מינט"


תנאי שימוש
צור קשר