מה זה מחבצ?

מָחְבַ''צ

#Shiminitorotyehoda

1. חבר אשר יפקיר את חבריו בשביל נקבות, ראשי תיבות של - מפקיר חברים בשביל ציצי

שימושים

- "יפה שאול אמר הוא יגיע היום -איזה המחב''צ הזה כל היום עם נועה"


תנאי שימוש
צור קשר