מה זה מחכיש-צואה?

מחכיש צואה

#עמית גרטי

1. מצב בו הנך חייב לחרבן אך אין שירותים או אופציה מספקת לביצוע המעשה

שימושים

- "שבוע היינו בשטח כולי מחכיש צואה נראה לי אני מתפוצץ"


תנאי שימוש
צור קשר