מה זה מטורפסון?

מטורפסון

#עמית ב"א

1. סון וסקיס הם תוספות לתיאוריה סון- "מטורפסון" משהו מטורף לגמרי. סקיס- "מטורפסקיס" משהו מטורף בקטנה מילים לדוגמא: "גרבסון" "מה אומרסון" מגניבסקיס"

שימושים

- "וואלה יאח אני שבורסון"


תנאי שימוש
צור קשר