מה זה מיסים?

מִיסִים

#גבעה פקל

1. אירוע חברתי שאדם מחוייב להגיע מתוך נורמות חברתיות גם אם אינו רוצה בכך. דוגמא בשיח: חבר א: אתה בא לישיבה היום אח? חבר ב: לא איזה אני בארוחה משפחתית אצל חברה שלי. חבר א: וואלה מיסים אחי. חבר ב: מיסים מיסים אחושרמוטה

שימושים


תנאי שימוש
צור קשר