מה זה מעלים-מארס?

מַעֲלִים מַארְס

#ניר בראל

1. על משקל "מעלים מס", אדם המקפל משחק שש בש שהתבוסה בו ברורה תוך הכחשת העובדה שהמשחק כנראה יסתיים במארס משפיל

שימושים

- "אללה דביר קפל קפל את המשחק"

- "הוראי יזין שחק שחק ידבע תראה איזה מארס טורקי אתה אוכל פה"


#ניר בראל

2. על משקל "מעלים מס", אדם המקפל משחק שש בש שהתבוסה בו ברורה תוך הכחשת העובדה שהמשחק כנראה יסתיים במארס משפיל

שימושים

- "יאללה דביר קפל קפל תמשחק"

- "נהוראי ימעלים מארס שחק שחק ידבע תראה איזה מארס טורקי אתה אוכל פה"


תנאי שימוש
צור קשר