מה זה מפעלית?

מִפֿעַלִית

#@mor_barda27

1. מפעלית היא פייסל מגולגל באופן מושלם עד כדי כך שנראה כאילו יצא מהמפעל.

שימושים

- "״וואלה ברדה תראה איזה מפעלית מירו גילגל לנו.״עכשיו יצאה מהמפעל״"


תנאי שימוש
צור קשר