מה זה נצחון-הרוח-על-החומר?

נצחון הרוח על החומר

#Yahel

1. כאשר הרוח חזקה ומכלה מהר יחסית את הפייסל.

שימושים

- "יניב בוא נעבור לרכב , יש פה נצחון הרוח על החומר מובהק."


תנאי שימוש
צור קשר