מה זה נתח-מובחר?

נתח מובחר

#אראל הגבר בן ברוך

1. נאמר על מישהי שנחשבת השווה ביותר, בהשוואה לנתח מובחר של בשר.

שימושים

- "בדיוק ראיתי את נופר וואלה זאתי חתיכת נתח מובחר!"


תנאי שימוש
צור קשר