מה זה סטירבול?

סטירבול

#עמית גושטוזה טל

1. הלחם בסיסים של המילה "סטירה" והמילה "בולבול". סטירבול זוהי סטירה שניתנת עם הבולבול, כאקט מיני או כהשפלה.

שימושים

- "תרגיע את הדיבור שלך שלא תקבל סטירבול לפרצוף יטמבל"


תנאי שימוש
צור קשר