מה זה סטלה-סוף-הדרך?

סטלה סוף הדרך

#בנימין

1. יאיר תכין לי מזרון אני יושן פה היום, מה קרה אחי? אכלתי סטלה סוף הדרך

שימושים

- "כאשר נסטלה כה חזקה עד שהמסטול מאגיש שאין ביכולותיו לחזור, ומודיע שהוא בסטלה סוף הדרך, המתפרשת כשענה במקום בו הוא נמצא"


תנאי שימוש
צור קשר