מה זה סטלת-גפיים-תחתונות?

סטלת גפיים תחתונות

#אור דבח

1. כאשר יש ישיבת עישונים ומעשנים בלי לקום ואז ברגע שאתה קם אתה שוכח איך ללכת ישראל: ״אני קם רגע לשירותים למרות שנראה לי שאני בסטלת גפיים תחתונות״

שימושים


תנאי שימוש
צור קשר