מה זה סיגריית-הזדיינות?

סיגריית הזדיינות

#Dor_anavi Shahar_pal

1. ״סיגריית הזדיינות״ כאשר בעל הבית רוצה לגרום לחברי הישיבה לקפל את הערב הוא מחוייב להודיע על כך בפומבי באמצעות ״חברה סיגריית הזדיינות״ כל חברי הישיבה מחוייבים להבין את הרמז העבה ולאחר סיום הסיגריה יש לפנות למארח את שטח הבית. ״חברים יאאלה סיגריית הדיינות הייתה כבר עופו מהבית״

שימושים

- "חברים יאאלה סיגריית הדיינות הייתה כבר עופו מהבית״"


תנאי שימוש
צור קשר