מה זה עוגית-מזל?

עוּגִיַּת מַזָּל

#lotem_halachmi

1. חבר שזורק לך קלישאות מעוגיות מזל תוך כדי השיחה

שימושים

- "שמע אחי, כשאתה מגיע לפסגה אין לך עוד לאן לעלות. רק לרדת."

- "לא נכון אחי, תכוון לכוכבים."


תנאי שימוש
צור קשר