מה זה עלילת-דם?

עלילת דם

#דניס המלך

1. כמישהי מבטלת אותך בגלל שהיא במחזור

שימושים

- "ה אומר זוהר אחשלי היית אצל ההיא מראשון במוצש? -וואלה איפה היא ביטלה לי היה לה עלילת דם"


תנאי שימוש
צור קשר