מה זה ערב?

ערבּ

#נ.גולדמן

1. כשאתה רואה הרבה אנשים ערבים ואתה רוצה להדגיש שהם עונים על כל הסטריאוטיפים המילה מתייחסת לערבים ברבים, המילה נהגת כולה באותיות גרוניות

שימושים

- "תראה ת׳סיירא הזאת יש בה איזה אלף ערבּ״"


תנאי שימוש
צור קשר