מה זה פאקות?

פָּאקוֹת

#עומר זרבי

1. שכטות קטנות וזריזות מפייסל.

שימושים

-"שובל תעביר את הפייסל"

- "עושה כמה פאקות ומעביר אחשלי"


תנאי שימוש
צור קשר