מה זה פלופ?

פָלוּפּ

#@aviv_moskovich

1. אדם לא צפוי אשר מנתח את המציאות באופן ייחודי לו ומנותק מאופן חשיבה נורמטיבי של החברה. ייתכן שההתנהגות נובעת כתוצאה משימוש ממושך בסמים קשים.

שימושים

-"אורטל אמרה לך גרגוס פחות זורם לה וזה מה שאתה קונה בסוף?מה אתה פלופ!?"


תנאי שימוש
צור קשר