מה זה פלפול?

פַלפֹול

#פלפול מאסטר

1. מילה המתארת ג'וינט בשם דיסקרטי וקליל יותר.

שימושים

- "מה אין איזה משהו לעשן? - "ואלה אני בדיוק מדליק פלפול באוויר" - "מה לא נעשה פלפול?"


תנאי שימוש
צור קשר