מה זה פתח-מפעל?

פְתַח מִפְעָל

#תום חן

1. כאשר חבר בא לגלגל סיגריה וכל שאר חברי הישיבה גם רוצים סיגריה ומטילים עליו את מטלת הגלגול לכולם.

שימושים

- "*חבר מגלגל סיגריה* חבר 2: "גלגל לי גם" חבר 3: "גלגל גם לי" חבר 4: "גם לי" חבר 5: "טוב פתח פתח מפעל"


תנאי שימוש
צור קשר