מה זה קקידוש?

קָקידוש

#יובל אברהם

1. קקי של אחרי קידוש של יום שישי

שימושים

- "״נו מה אחי אתה בא רוצים לצאת״ דקה אחי דופק קקידוש ויוצא"


תנאי שימוש
צור קשר