מה זה שאכטה-צוברי?

שאכטה צוּברי

#Yuval mekel ו yaron haimy

1. כשאתה רואה מקום יפה בסביבה מימית שדורש שאכטה. מתיחס אל אלוף ישראל בגלישת רוח - שחר צוברי וכמו כן המילה גם דומה ונותנת קונוטציה דומה לשמו של שחר צוברי ״ירון קלוט איזה הצגה השמש פה עם הים אה? -קל אחי, ניתן שאכטת צוברי? -יאללה צוברי״

שימושים


תנאי שימוש
צור קשר