מה זה תן-לי?

תֵּן לִי

#mr.shayron & darichin

1. ביטוי המבקש מהאדם שמולך להניח לך לנפשך לכמה רגעים על מנת שיוכל להתאפס מהמאורעות האחרונים.

שימושים

- "קיצר שומע קניתי 3 קילו עור קרוקודיל אני הולך לעשות כיסויים לאוטו משהו מפחיד "

- "תן לי"

-"קח כפרה נדבר עוד כמה דקות"


תנאי שימוש
צור קשר