מה זה סחוניה-דל-מות?

סחוניה דל מות

1.חום אימים, חום "שבא למות", נאמר על ידי פרחות לרוב.

שימושים

- "רעות בואי קצת לגינה נשב"

-"מה גינה כפרה איזה סחוניה דל מות אני עוד שנייה מתעלפת פה"


תנאי שימוש
צור קשר